Navigace

Obsah

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ - současnost

 

V r. 2010 abdikovali někteří členové výboru Sboru dobrovolných hasičů. V dalším období chod hasičů jak po materiální tak i administrativní stránce zajišťoval svojí obětavou prací p.Lumír Vávra.

V r. 2015 došlo k personální stabilizaci sboru a ten řídí výbor:

Starosta SDH: Uher M. ml.

Místostarosta: Šafránek J.

Velitel: Vávra L.

Jednatel: Slemenský V.

Pokladník: Fekete J.

Revizor účtu: Vítek J.

Strojník: Uher M. st.

V r. 2020 byly nové volby na další 5leté období a výbor zůstal ve stejném složení. Za ochotu pokračovat v práci, patří všem veliké poděkování.

Po materiální stránce došlo, za posledních 10 let, k velikým změnám - a to:

-   byla opravena stávající stará hasičská zbrojnice

-   byla provedena přístavba ke stávající staré zbrojnici

-   bylo koupeno vozidlo zn. Nissan k tažení hasičské stříkačky

-   byl koupen nový velký přívěs za vozidlo Nissan

-   tento přívěs byl svépomocí předělán tak, aby bylo možné do něj systematicky vložit stříkačku a všechny ostatní potřeby 

    hasičů k zásahu   

-   byl opraven zadní břeh (Gabion) požární nádrže

-   byly dobetonovány boční stěny požární nádrže

-   bylo provedeno její odbahnění

-   byla vybudována nová přístupová cesta k požární nádrži

Tím byly vytvořeny všechny nezbytně nutné podmínky k dokonalé činnosti sboru dobrovolných hasičů, které zdaleka nejsou všude.

Činnost dobrovolných hasičů, po finanční stránce, zajišťuje obec.

V současné době má hasičský sbor 21 členů.

 

Otevření přistavěné hasičské zbrojnice 4.4.2015

 

Video z otevření hasičské zbrojnice: ZDE

Fotografie z otevření hasičské zbrojnice: ZDE